<<říjen 2019>>
Po 7142128
Út18152229
St29162330
Čt310172431
4111825 
So5121926 
Ne6132027 
21.11.2019 07:28:14

STRÁNKY JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ V REKONSTRUKCI.

         Některé informace nemusí být aktuální.                       

                  Děkujeme za pochopení.


Upozorňujeme občany, že odkládat odpady mimo vyhrazená místa (vedle kontejnerů, před sběrný dvůr apod.) je považováno za přestupek. Využijte služeb sběrného dvora, přivezte odpady do tohoto zařízení a nevytvážejte z našeho města skládku.

Třídění odpadu není dobrá vůle, ale povinnost.

Každá domácnost vyprodukuje určitý druh a množství odpadů, které je potřeba někam odstranit. Většina z nás ví, kam s komunálním odpadem, který vzniká  běžným chodem domácností. Tento komunální odpad končí v popelnicích a následně na skládce. Dál se nevyužívá a zatěžuje životní prostředí. Proto je z komunálního odpadu nutné pečlivě vytřídit všechny složky, které se dají dále materiálově či energeticky využít a to přímo u zdroje vzniku- ve Vaší domácnosti. Jestli nevíte jak správně třídit odpad, tak klikněte na níže uvedený odkaz

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/trideni_odpaduA4_web.pdf

Možná si kladete otázky proč třídit?, mě se to netýká!, ať si třídí ostatní, ale já nebudu!. Opak je pravdou, protože se to týká nás všech a kliknutím na další odkaz zjistíte proč.

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/letak_o_trideni_ctvercovy.pdf

Teď už víme proč třídit a jak třídit a ještě je důležité vědět co se s vytříděným odpadem děje. To se dozvíte když kliknete na následující odkaz.

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/skladany_letak_o_trideni_odpadu.pdf

 

Potřebné informace už máme a teď je důležité je aplikovat v praxi. Město Koryčany obdržlelo v roce 2014 dotaci na pořízení svozového vozidla a kontejnerů na tříděný odpad. Tímto novým modrým vozidlem svážime papír, plasty, sklo, nápojové kartony a plechovky. Totoho materiálu musíme za rok svést 127 tun, a bez podpory občanů města Koryčany a místních částí nemají Technické služby šanci tuto kapacitu naplnit. Proto Vás prosím o pečlivé třídění svých odpadů. Pomůžete tímto nám, přírodě i Vaší domácnosti.

Při svozu odpadů se nám občas stane, že narazíme na odpady, které v dané nádobě nemají co dělat. Snaha občanů třídit sice byla, ale nepřinesla kýžený efekt. Při třídění je nutné dodržovat pravidla, bez kterých je následné dotřiďování komplikovanější nebo dokonce znehodnocené. Velmi často se nám stává, že se v kontejnerech na papír objevují použité dětské pleny. Co na tom drazí rodičové chcete třídit. Když si uvědomíme, že většinu tříděného odpadu dále nějaký pracovník bere do rukou a dotřiďuje, tak pochopíte, že použitá plena patří do popelnice na směsný komunální odpad a na skládku.

Dále může nastat situace, že není domácnosti vyvezena popelnice na směsný komunální odpad. Důvody jsou tři. Buď nemá vylepenou platnou kontrolní známku, nebo popelnice obsahuje jiný odpad než komunální (např. větší množství stavební suti či BIO materiálu, nebezpeční odpad apod.) a nebo nádoba obsahuje žhavý popel, který by mohl způsobit požár svozového vozidla či skládky. Pokud Vám nádoba nebyla vyvezena a vy neznáte důvod, tak kontaktujte pracovníka OŽP MěÚ Koryčany tel. 573500984 nebo pracovníka Technických služeb tel 571165455.

 

      Děkujime, že správně třídíte a těšíme se na spolupráci

 

                                                                 Vaněk Pavel - ředitel organizace